Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Julehandel og kontrastar

RedaksjonspennenOpprettet av Steinar Skartland fr., juni 05, 2015 19:34:58

Les HER i kyrkjebladet Hyrdingen, utgåve nr 6, desember 2014.

Av Arne Borgemyr

Eg trur at me no i adventstida meir en noko anna tid på året får øye på dei store kontrastar når det gjeld korleis folk har det materielt i vårt land og ute i verda.

Julehandel – 53 milliardar

Prognosen for årets julehandel er på ufattelege 53 milliardar kroner, eller 10.350 kroner i gjennomsnitt på kvar einaste norske borgar, liten som stor. Av dette skal vel 22 milliardar gå til mat og drikke!

Hundre fattige i Vindafjord

Men dette skil seg sterkt frå det me kan lese i Grannar den 20. november der dagleg leiar i NAV, Laila Thorsen, seier: «Siste oversikt over fattige i Vindafjord viste 100, der 40 var forsørgjarar. Det betyr også at barn lever i fattige

familiar». Tenk! Hundre fattige midt i vår velstand?

Naud i verda

Løfter me blikket utanfor vårt land, møter vi så mykje materiell naud, krig og liding at me ikkje klarer å ta det inn over oss. Tenk på alle båtflyktningane på Middelhavet. Flyktningane i Libanon.

Eldsjelar

Heldigvis er det mange enkeltmenneske og organisasjonar som gjer ein kjempeinnsats for å hjelpe. I vårt land er Frelsesarmeen viktig. I dette bladet kan de lese om Brita Langeland i Vikebygd som har vore «primus motor» for innsamling av brukte klede til Ukraina i 10 år. Når ho fortel om nauda i det krigsherja landet, legg ho til: «Det skjer meg i hjarta...». Slike eldsjeler gjer ein forskjell i kvardagen! Ho fortel at det vart samla inn 600-700 sekkar med brukte klede i Skjold, Vats og Vikebygd i fjor. I Vikebygd var det rekord med 220 sekkar.

Kristen nestekjærleik

Kristne menneske speglar Kristi kjærleik og omsorg. Om desse seier kongen (Matt. 25, frå v. 35): ”For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tørst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg; eg var naken, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg til meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.” I v. 40: ”Sanneleg, eg seier dykk: Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.”  • Kommentarer(0)//redaksjonspennen.hyrdingen.no/#post30