Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Trusopplæring og nye medarbeidarar

RedaksjonspennenOpprettet av Steinar Skartland fr., juni 05, 2015 19:27:37

Les HER i kyrkjebladet Hyrdingen, utgåve nr 5, den oktober 2014.

Då eg vaks opp var bibelsoga og kristendom eit fast fag på alle klassetrinna i skulen. Vi fekk lære både kristendommens historie og korleis den hadde vore med og forma vår kultur og endå til våre lover og tenkjemåtar. Salmar og songar fekk vi også læra. Det er ikkje slik lengre. Nå er det kyrkja sjølv som har ballen. Som må syta for planar og tiltak som kan bidra til at kunnskapen om Kristus og det kyrkja står for, vert formidla. I tillegg til prestar og kateket så har vi nå fått statlege midlar til hjelp i dette arbeidet.

Vi er mange bygder og kyrkjer. Difor er det flott at kyrkja har tilsett tre medarbeidarar i deltidsstillingar. Desse skal vera med og leggja tilrettes for trusopplæring for alle som veks opp, saman med dei frivillige medarbeidarane.

Storparten av familiane i Vindafjord ber borna til dåpen i kyrkja. Dei seier ja til at borna skal ”oppsedast i kristen forsaking og tru”. Saman med kyrkjelyden får foreldre og fadrar del i eit ansvar: Å be for barnet, lære det sjølv å be, og å hjelpe det til å bruke Guds ord og Herrens nattverd. I praksis kan dette tyde å be kveldsbøn med dei, lese bibelforteljingar, og ta dei med til søndagsskule eller liknande. Kyrkja i Vindafjord, saman med organisasjonane, legg til rette tilbod som er til hjelp med nettopp dette.

Vi ynskjer dei nye medarbeidarane velkommen i tenesta.  • Kommentarer(0)//redaksjonspennen.hyrdingen.no/#post29