Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Grunnlova

RedaksjonspennenOpprettet av Steinar Skartland sø., august 24, 2014 15:57:43

Les HER i kyrkjebladet Hyrdingen, utgåve nr 3, den 6. juni 2014.

Å elska

Denne våren har landet feira grunnlova sin 200 års dag. Tradisjonen tru skjer feiring av grunnlovsdagen også i alle kyrkjene våre. Her kan det meldast om svært godt frammøte av festkledde folk.

Det er meir enn ein tradisjon å gå til kyrkje denne dagen. Dei kristne verdiane fekk vera med å byggja landet vårt og prega også grunnlova som vart laga på Eidsvoll. Det er gode verdiar.

Gud ga folket ei grunnlov
Gud ga folket ’ei grunnlov’ i 10 paragrafar. Ein lovkunnig ville setja Jesus på prøve og spurde: «Meister, kva bod er det største i lova?» Han svara: «’Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit’. Dette er det største og første bodet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elska nesten din som deg sjølv.’ På desse to boda kviler heile lova og profetane.»

Fekk du med deg ordet: ’Elska’? Dette er grunnlaget i den kristne tru og lære. Derfor kallar vi med frimod inn til gudsteneste, også grunnlovsdagen. Dette vil vi også at kyrkjebladet skal få minna alle heimar om.

Takk

Når eg ser alt det flotte barne- og ungdomsarbeidet som er i Vindafjord så blir eg stolt. Tusen takk til kvar og ein av dykk som står på for dei unge. Nå har kyrkjelydane våre fått offentlege midlar og lyser ut ny stilling som fast medarbeider. Dette vil styrkja arbeidet lokalt, men også krevja at det frivillige arbeidet held fram. Vi kjem med meir informasjon i neste nummer.

  • Kommentarer(0)//redaksjonspennen.hyrdingen.no/#post26