Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Gledeleg Påske !

RedaksjonspennenOpprettet av Steinar Skartland sø., april 06, 2014 01:24:15
Redaksjonspennen, av Steinar Skartland.

Les HER i kyrkjebladet Hyrdingen, utgåve nr 2, den 10. april 2014.

Eg vil få ønskja deg gledeleg påske. For mange er dette ei tid då dei skal på hytta. Gå på ski. Vere ute og saman med familien. Men er påsken for deg meir enn ein ferie? Kvifor feirar vi denne kristne høgtida. I kyrkjene våre vil forkynning og innhald fylgje Jesus gjennom hans siste påske som menneske. Frå jubelropa palmesøndag, gjennom Jesus som døydde på krossen for oss, til ny jubel i songane:
”Oppstått er Jesus, Hurra, Hurra! Han lever, Han lever, Han lever i dag,” eller den tradisjonelle: ”Påskemorgen slukker sorgen.”

Mange er aktive med song og musikk i bygdene våre, noko vi også presenterer for deg i dette nummeret (nr 2-2014) av Hyrdingen. Noko også du kan få bli med på.

Palmesøndag blir det friluftsgudsteneste på Fjellstøl i Sandeid. Høve til å kombinere friluftsliv, påskebodskap og song. På side 14 kan du sjå oversikt over kor det er gudstenester i påska. Kan det passa for deg å bli med i songen og samværet på ei av desse?

Fleire sokn har den seinare tid drøfta å finna tettare samarbeid og kanskje samanslåing

av sokneråd. Bjoa og Ølen vurderer dette og på same måte Vikebygd og Skjold. I april og mai står soknemøte for døra i fire bygder. Her skal folket i bygdene få seia si meining og røysta over framlegga. Noko du bør delta i.

Ikkje alle kan seia orda gledeleg påske. Tunge tankar, sorg over familiemedlemmer som er gått bort eller einsemd. Kanskje kan du bety noko for dei. Ta tid til å vera ein ven. Ei hjelp for nokon til å oppleva ein gledeleg påske?  • Kommentarer(0)//redaksjonspennen.hyrdingen.no/#post25