Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Ord som kan formidle

RedaksjonspennenOpprettet av Steinar Skartland sø., desember 29, 2013 21:55:34

Redaksjonspennen, av Arne Borgemyr.

Les HER i kyrkjebladet Hyrdingen, utgåve nr 5, den 24. oktober 2013.

Det er haust, og me får meir tid til å vere inne om kveldane og setje oss ned med ei god bok.

Ein har sagt: “Sei meg kva du les, og eg skal seie deg kven du er”. Eg har og høyrt ein seie at livet er for kort til å lese gode bøker, han hadde bare tid til å lese dei beste!

Kva tar me oss tid til å lese?

Me bruker ord til å kommunisere med kvarandre. Orda kan formidle tankar, kjensler, verdiar og haldningar.

Ord kan bli til bøker. I 2011 kom ei gammel bok ut i ny omsetjing. Ja, eg siktar til Bibelen, som er den mest selde boka i verda. Den vert også kalla “bøkenes bok”. Her kan me lese at dei heilage skriftene kan gje oss visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Det skulle vere ein god grunn for å ta fram Bibelen frå bokhylla, ny eller gamal omsetjing - og setje seg ned og lese!

Så kjem det ut mange gode bøker som forklarer Bibelen sin bodskap. Særleg viktig er det at borna våre får høyre om Jesus. De foreldre og besteforeldre kan tenke på dette når de har høve til å lese for barna. Dei vil gjerne høyre. Og før me veit av det, er det jul. Då kan ei god, kristen bok vere den rette gåva både for store og små. Lukke til med lesinga!

  • Kommentarer(0)//redaksjonspennen.hyrdingen.no/#post22